Basis Technische Training.
Doel:
Het doel van het BTT training is door middel van theoretische kennis en gerichte praktijkvoorbeelden een gedegen basiskennis te verwerven ten aanzien van de werking en functie van technische componenten in procestechnische- / mechanische installaties en apparatuur.

Doelgroep:
Procesoperators op het niveau MBO 3 / MBO 4.

Inhoud van de opleiding:
Uitgangspunt is beroepsgericht onderwijs (BGO); onderwijs dat gericht is op het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden binnen een authentieke beroepssituatie waarbij het van belang is dat hetgeen geleerd wordt toegepast kan worden in de beroepscontext. Visuele waarneming en meten vormen een belangrijk onderdeel in elke BTT module.
De onderwerpen zijn herkenbaar ontwikkeld vanuit de werkzaamheden van de procesoperator.

Module 0 Meten is weten.
Module I Inspectie en onderhoud assen en lagers.
Module II Inspectie en onderhoud koppelingen en as-naafverbindingen.
Module III Inspectie en onderhoud omspanningsoverbrengingen.
Module IV Inspectie en onderhoud tandwieloverbrengingen.
Module V Inspectie en onderhoud pneumatiek en vacuüm.
Module VI Inspectie en onderhoud opnemers en sensoren.

Aanvullend:
Module VII Inspectie en onderhoud aan pompen en appendages.
Module VIII Meet & Regeltechniek voor operators. 


 

VOP Training op maat.
De afkorting VOP staat voor Voldoende Onderricht Persoon, deze term gebruikt wordt gebruikt in de elektrotechniek, waar iedereen die met elektrische installaties werkt een VOP training moet volgen om de werkzaamheden aan deze installaties uit te mogen voeren. Heeft u in uw bedrijf personeel dat werkt met elektronische installaties, apparaten of gereedschappen? Dan begrijpt u het belang van een goede VOP training. Het werken aan elektrotechnische installaties is per slot van rekening niet zonder gevaar.

Wij verzorgen samen met een ervaren docent een incompany training, die met veel onderwijservaring en enthousiasme zijn kennis deelt met de cursisten. Zowel in de theorie als op de werkvloer, zodat het belang van de veiligheid tot uw mensen doordringt.

 


Adviesbureau "ikdenkmetumee"
Opleidingsontzorger voor procestechnischebedrijven
in de maak- en food industrie.

2e Buitenpepers 49
5231HB 's-Hertogenbosch
E: ikdenkmetumee@gmail.com

Tel: 06 42705617
KvK 17203970

 


Adviesbureau ikdenkmetumee • 2023©